Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych:
-Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
-Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
b. Zgoda osoby, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie
z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
na podstawie przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
-sprostowania swoich danych,
-usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
-sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą.
9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Krzysztof Dylong (email: iod@sp10gliwice.pl)

Obowiazek_informacyjny_tablica

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIzabela Kwiatkowska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:03:48
Informację wprowadził do BIPIzabela Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:03:48
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-17 06:57:43
2Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-17 08:45:03
3Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-17 08:49:29
4Modyfikacja stronyIzabela Kwiatkowska2020-09-22 08:27:04