Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zakres działania

Zakres działania

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Gliwicach wchodzi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Gliwicach oraz Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Gliwicach.

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 10 w Gliwicach prowadzi działalność edukacyjną na poziomie szkoły podstawowej oraz oddziały integracyjne.

OFERUJEMY:

· ciekawe programy nauczania,
· zajęcia świetlicowe,
· otwartych, przyjaznych, kompetentnych pedagogów,
· świetnie prosperującą stołówkę,
· dodatkową naukę języków,
· atrakcyjne zajęcia kółek,
· pomoc w odrabianiu zadań domowych,
· bogato wyposażoną bibliotekę i czytelnię,
· nowoczesną pracownię komputerową,
· i wiele innych atrakcji...

 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 w Gliwicach

Opieka, wychowanie i wspomaganie rozwoju dziecka od trzeciego roku życia do podjęcia  nauki w szkole (w szczególnych przypadkach, w oparciu o zewnętrzne rozporządzenia i statut placówki, do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 2,5 r. do 8 roku życia).
Do podstawowych zadań placówki należy dbanie o wszechstronny rozwój i przygotowanie dzieci 6 letnich do podjęcia nauki  w szkole podstawowej.
Profil integracyjny rozszerza zakres działalności przedszkola, w którym dzieci zdrowe przebywają razem z dziećmi z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, kierowane do integracji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Integracja daje obustronne korzyści:

- dzieci zdrowe mają możliwość wielostronnego poznania, kształtowania pozytywnych postaw, akceptacji różnic i odmienności, wspierania i pomagania dzieciom wymagającym szczególnego podejścia  edukacyjnego,

- dzieci z orzeczeniami wzajemnie, mają te same korzyści  a dodatkowo podczas pobytu w grupie zdrowych i sprawnych rówieśników mają możliwość wyrównywania szans edukacyjnych.
Dodatkowo od roku szkolnego 2007/08 placówka organizuje zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka - dla dzieci, które otrzymały skierowanie o potrzebie wczesnego wspomagania.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-16 13:03:48
Informację wprowadził do BIPIzabela Kwiatkowska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 13:03:48
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowa stronaTomasz Bartel2020-07-06 08:41:44
2nowa stronaIzabela Kwiatkowska2020-09-14 16:23:00
3nowa stronaIzabela Kwiatkowska2020-09-17 06:49:25
4nowa stronaIzabela Kwiatkowska2020-09-17 07:11:52
5nowa stronaIzabela Kwiatkowska2020-09-22 08:31:32