Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Ligonia 36 w Gliwicach 2 CZĘŚCI 23-04-2024
10:15
0 0
2. Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Ligonia 36 w Gliwicach 15-03-2024
10:00
0 0
3. Opracowanie dokumentacji projektowo-szacunkowej do pozyskania decyzji pozwolenia na budowę z pełnieniem nadzoru autorskiego na podstawie opracowanego Programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją dla inwestycji p.n.: "ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 7 W GLIWICACH PRZY UL. JULIUSZA LIGONIA 36" 31-08-2023
10:00
0 0
4. "Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7w Gliwicach" 22-06-2022
14:45
0 1
5. Modernizacja obiektów: sal dydaktycznych, pomieszczeń i korytarzy, schodów wejściowych, zagospodarowania terenu SP10, ul. Ligonia 36, remont pomieszczeń wraz z pracami towarzyszącymi PM31, ul. Mickiewicza - zamówienie w częściach. 25-04-2019
9:00
0 0
6. Modernizacja obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach - zamówienie w częściach. 27-03-2018
9:00
0 0
7. Modernizacja obiektu - zagospodarowanie terenu z przebudową ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gliwicach. 04-07-2017
9:00
0 0
8. Modernizacja obiektu - wykonanie zadaszenia nad wejściem do Rady Osiedla. 24-04-2017
9:00
0 0
9. Remont schodów zewnętrznych i prace towarzyszące budynku Przedszkola Miejskiego Nr 31 w Gliwicach przy ulicy Mickiewicza 65. 24-04-2017
10:00
0 0