Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne / Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Ligonia 36 w Gliwicach

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Ligonia 36 w Gliwicach

Podstawowe informacje o zamówieniu:

Nazwa zamówieniaDostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Ligonia 36 w Gliwicach
Adres strony prowadzonego postępowaniahttps://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e76dc7f5-d79e-11ee-8305-7e4937eb936d
Termin składania ofert15-03-2024 o godzinie 10:00
Rodzaj zamówienia dostawa
Tryb postępowania tryb podstawowy- wariant I (bez negocjacji)
Wartość szacunkowa powyżej 130 000 zł do 221 000€

Zamawiający informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. - w związku z zakończeniem funkcjonowania Platformy miniPortal - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający ma obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, są prowadzone za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Wszelkie dokumenty zamówienia, modyfikacje, odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia/Opisu Potrzeb i Wymagań oraz zawiadomienia udostępnione są na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający - w trakcie prowadzonych postępowań - zgodnie z treścią art. 88 ust. 2 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne) oraz art. 270 ust. 1 (dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej wyłącznie ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (jeżeli dotyczy).

Ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
Ogloszenie_o_zamowieniu-[01032024_102321] 01-03-2024 MAŁGORZATA KASPRZYK

SWZ, załączniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zmiany ogłoszenia

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zapytania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Modyfikacje

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Odwołania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Informacje z otwarcia ofert

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Wyniki

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Zawarcie umowy/Unieważnienie postępowania

Nazwa pliku Data publikacji Osoba publikująca
brak załączników

Pobierz wszystkie załączniki w postaci pliku ZIP
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miejski w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćIWONA BURZYŃSKA
Data wytworzenia informacji01-03-2024 09:23:21
Informację wprowadził do BIPMAŁGORZATA KASPRZYK
Data udostępnienia informacji w BIP01-03-2024 09:23:21
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1Dodanie pliku Ogloszenie_o_zamowieniu-[01032024_102321] MAŁGORZATA KASPRZYK01-03-2024